Kontakt

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Kino Torysa

Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov

Zodpovedný pracovník: Jozef Janič

Mobil: 0910 885 881

E-mail: manazer@kulturnestredisko.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!